Tất cả các khoản đầu tư đều có rủi ro và có thể dẫn đến cả lãi và lỗ. 82.44% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với INFINOX. Đặc biệt, giao dịch các sản phẩm phái sinh có đòn bẩy như Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) mang lại mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn.

Tài khoản

Tài khoản cá nhân

Mở tài khoản giao dịch cá nhân của riêng bạn với INIFNOX, nơi bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát

Mở tài khoản cá nhân

Tài khoản chung

Giao dịch với đối tác của bạn trong một tài khoản giao dịch mà cả hai bạn đều có thể truy cập

MỞ TÀI KHOẢN CHUNG

Tài khoản công ty

Bạn có thể giao dịch bằng cách sử dụng pháp nhân công ty của bạn, cho các mục đích bảo hiểm rủi ro hoặc các lợi ích tài chính khác

Mở tài khoản công ty

Tài khoản Islamic

NFINOX có thể cung cấp tài khoản giao dịch tuân thủ Sharia cho những khách hàng yêu cầu loại tài khoản cụ thể này cho mục đích tôn giáo. Tài khoản Islamic của chúng tôi được phê duyệt bởi Ban dịch vụ Sharia.

Xem chứng chỉ Sharia >

Để có được Tài khoản Tuân thủ Sharia, hãy mở một tài khoản giao dịch bình thường và sau đó chọn ‘Tuân thủ Sharia’ trong khu vực khách hàng.

Mở tài khoản Islamic