CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 82.86% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với INFINOX. Nên xem xét liệu bạn có chắc chắn hiểu cách hoạt động của CFD và có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền hay không

Tài khoản

Tài khoản cá nhân

Mở tài khoản giao dịch cá nhân của riêng bạn với INIFNOX, nơi bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát

Mở tài khoản cá nhân

Tài khoản chung

Giao dịch với đối tác của bạn trong một tài khoản giao dịch mà cả hai bạn đều có thể truy cập

MỞ TÀI KHOẢN CHUNG

Tài khoản công ty

Bạn có thể giao dịch bằng cách sử dụng pháp nhân công ty của bạn, cho các mục đích bảo hiểm rủi ro hoặc các lợi ích tài chính khác

Mở tài khoản công ty

Tài khoản Islamic

NFINOX có thể cung cấp tài khoản giao dịch tuân thủ Sharia cho những khách hàng yêu cầu loại tài khoản cụ thể này cho mục đích tôn giáo. Tài khoản Islamic của chúng tôi được phê duyệt bởi Ban dịch vụ Sharia.

Xem chứng chỉ Sharia >

Để có được Tài khoản Tuân thủ Sharia, hãy mở một tài khoản giao dịch bình thường và sau đó chọn ‘Tuân thủ Sharia’ trong khu vực khách hàng.

Mở tài khoản Islamic