CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 82.86% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với INFINOX. Nên xem xét liệu bạn có chắc chắn hiểu cách hoạt động của CFD và có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền hay không

Máy tính tiền ký quỹ

Vui lòng nhập thông tin chính xác
Vui lòng nhập thông tin chính xác
Vui lòng nhập thông tin chính xác
Vui lòng nhập thông tin chính xác
USD
Kết quả:

Máy tính P / L

Vui lòng nhập thông tin chính xác
Pip
Vui lòng nhập thông tin chính xác
USD
Kết quả: