Tất cả các khoản đầu tư đều có rủi ro và có thể dẫn đến cả lãi và lỗ. 82.44% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với INFINOX. Đặc biệt, giao dịch các sản phẩm phái sinh có đòn bẩy như Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) mang lại mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn.

Máy tính tiền ký quỹ

Vui lòng nhập thông tin chính xác
Vui lòng nhập thông tin chính xác
Vui lòng nhập thông tin chính xác
Vui lòng nhập thông tin chính xác
USD
Kết quả:

Máy tính P / L

Vui lòng nhập thông tin chính xác
Pip
Vui lòng nhập thông tin chính xác
USD
Kết quả: