CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 82.86% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với INFINOX. Nên xem xét liệu bạn có chắc chắn hiểu cách hoạt động của CFD và có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền hay không

Rút tiền

Khách hàng có thể yêu cầu rút tiền của họ bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xem xét việc rút tiền trong cùng ngày. Tất cả các khoản tiền của khách hàng được gửi trở lại nguồn, tức là cùng một tài khoản mà họ đã thực hiện khoản tiền gửi ban đầu. Các khoản rút tiền được xem xét trong cùng một ngày, vẫn phải được bộ xử lý thanh toán hoặc thời gian thanh toán bù trừ của ngân hàng xóa.

Môi giới để chuyển giao môi giới

Tìm cách chuyển tiền sang INFINOX hoặc từ INFINOX sang nhà môi giới khác? Không sao, vui lòng điền vào biểu mẫu Broker to Broker trong phần tài liệu pháp lý.

Thay đổi đòn bẩy

Đòn bẩy có thể là một công cụ hữu ích để tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch. Nhưng đòn bẩy tăng cũng đồng nghĩa với rủi ro tăng.

Chính sách bảo hiểm

"Bảo hiểm 500.000 đô la Mỹ. Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 và sẽ tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2022. Tối đa 500.000 đô la Mỹ cho mỗi Nguyên đơn, tùy thuộc vào các giới hạn và các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng. Người yêu cầu bồi thường là khách hàng của Người được bảo hiểm (i) là Nguyên đơn hợp lệ liên quan đến Sự kiện mất khả năng thanh toán (ii) đã nộp đơn khiếu nại (bao gồm cả đơn yêu cầu) cho Người hành nghề phá sản trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra Sự kiện mất khả năng thanh toán của Người được bảo hiểm; và (iii) đã nộp Mẫu đơn bồi thường Nhà đầu tư cho Người được bảo hiểm trong vòng 12 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm xảy ra Sự kiện mất khả năng thanh toán. Chi tiết đầy đủ về đơn bảo hiểm có sẵn theo yêu cầu. BẢO HIỂM $ 500.000 " XEM CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM

Hỗ trợ (Liên hệ với chúng tôi)

Nhóm dịch vụ khách hàng cao cấp của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào