CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 82.86% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với INFINOX. Nên xem xét liệu bạn có chắc chắn hiểu cách hoạt động của CFD và có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền hay không

Đòn bẩy

Đòn bẩy là khái niệm về việc có thể thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng một lượng nhỏ giá trị của giao dịch như một khoản ký quỹ, được gọi là ký quỹ. Đây có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích cho khách hàng để tận dụng các chuyển động trên thị trường trong khi chỉ sử dụng số vốn nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là một sự gia tăng rủi ro, vì tổn thất có thể tăng lên khi giao dịch sử dụng đòn bẩy.

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị khách hàng sử dụng các công cụ giảm thiểu rủi ro hiệu quả (chẳng hạn như lệnh cắt lỗ) và quản lý tiền khi giao dịch bằng đòn bẩy để giảm thiểu rủi ro giao dịch.

Đòn bẩy 100:1 Đòn bẩy 500:1
Giá trị danh nghĩa (1 lot) $100,000 $100,000
Yêu cầu kí quỹ $1,000 $200

Để thay đổi đòn bẩy của bạn, hãy đăng nhập vào khu vực khách hàng của bạn hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ cao cấp của chúng tôi.

Phí qua đêm

Phí SWAP là phí tài chính qua đêm áp dụng khi bạn giữ một vị trí qua đêm. Đó là chi phí đi vay giữa giá trị của một loại tiền tệ này so với loại tiền tệ kia trong một Cặp ngoại hối hoặc phí tài chính hoàn toàn của đòn bẩy trên các công cụ. Bạn có thể trả hoặc nhận phí qua đêm.

Phí qua đêm có sẵn để xem trong 'Thông số kỹ thuật sản phẩm' của từng công cụ trong nền tảng giao dịch. Chúng được tính bằng điểm và được áp dụng cho giao dịch của bạn qua đêm, giống như phí chênh lệch.

Phí qua đêm (điểm) Dài +2.5 Ngắn -1.2
1 Lot (FX) $2.50 $1.20
Công cụ Qua đêm hàng ngày Phí ba lần
FX Phí qua đêm Thứ tư
Chỉ số Phí tài chính Thứ sáu
Hàng hóa Finance Fee Thứ tư và thứ sáu
Tương lai (CFD) Không Không

Rollovers

Tất cả các hợp đồng tương lai đều có ngày hết hạn, tại thời điểm đó hợp đồng hết hạn và việc giao tài sản cùng diễn ra. INFINOX cung cấp Hợp đồng tương lai CFD, có nghĩa là hợp đồng của chúng tôi không hết hạn, nhưng chuyển sang giai đoạn tiếp theo để cho phép khách hàng tiếp tục giao dịch và nắm giữ các vị thế.

Khi hợp đồng CFD Tương lai được thực hiện, nó sẽ được điều chỉnh từ ngày hết hạn của tháng hiện tại sang ngày hết hạn của tháng tiếp theo. Sự thay đổi trong hai mức giá được điều chỉnh đối với tài khoản khách hàng để đảm bảo rằng khách hàng không gặp bất lợi từ việc chuyển nhượng.

Biểu tượng Sản phẩm Ngày chuyển nhượng
VIX Chỉ số biến động 12/11/2020

Thông báo thị trường

Giờ Thị trường Tài chính thường được điều chỉnh xung quanh các Ngày lễ và các sự kiện thế giới. Với các công cụ tài chính được giao dịch trên toàn thế giới, giờ thị trường thường xuyên được điều chỉnh.

Bảng minh họa các thông báo thị trường sắp tới đưa ra nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với giờ "thị trường bình thường".

Khách hàng phải luôn lưu ý rằng những thay đổi trong giờ thị trường thường có thể có tác động đến tính thanh khoản của thị trường, có thể gây ra biến động giá lớn và khoảng cách trong giá cả. Khách hàng phải luôn duy trì đủ tiền ký quỹ và đặc biệt chú ý đến các điều kiện thị trường biến động mạnh.

Biểu tượng Ngày Lễ Tạ Ơn của nước Mỹ Ngày sau ngày Lễ Tạ Ơn
SPX500 Đóng cửa sớm @ 20:00 Đóng cửa sớm @ 20:15
NAS100 Đóng cửa sớm @ 20:00 Đóng cửa sớm @ 20:15
US2000 Đóng cửa sớm @ 20:00 Đóng cửa sớm @ 20:15

Lệnh dừng ký quỹ

Giao dịch bằng đòn bẩy nghĩa là bạn sử dụng số vốn nhỏ để thực hiện các giao dịch lớn hơn. Vốn này được gọi là Ký quỹ. Nếu thị trường đi ngược lại với bạn, điều quan trọng là bạn phải duy trì đủ số tiền ký quỹ trong tài khoản của mình để giữ các vị thế mở.

Nếu vốn chủ sở hữu trên tài khoản của bạn giảm xuống còn 120% mức ký quỹ yêu cầu, bạn sẽ tham gia một "cuộc gọi ký quỹ", một khoảng thời gian mà bạn nên nạp thêm tiền để tăng vốn chủ sở hữu hoặc giảm yêu cầu ký quỹ. Nếu vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn giảm xuống 100% mức ký quỹ yêu cầu, các vị trí lớn nhất và các vị trí tiếp theo của bạn có thể bị đóng.

Đặt Lề Dừng lề
Vốn chủ sở hữu% yêu cầu ký quỹ 120% 100%