Các sản phẩm CFD phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do sử dụng đòn bẩy.83,5% tài khoản của các nhà đầu tư bị mất tiền khi giao dịch CFDs với Infinox. Quý khách nên tìm hiểu cách hoạt động của CFD một cách kỹ càng và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ mất tiền cao.

Tải về
MT4

Cổ phiếu CFD

Tập trung giao dịch của bạn vào một số công ty và thương hiệu lớn nhất thế giới. Lợi ích từ việc mua hoặc bán cổ phiếu của các công ty này để mang lại cho bạn cơ hội thu lợi nhuận từ giá cổ phiếu của họ. Giao dịch Cổ phiếu CFD là có thể thực hiện, với khả năng hưởng lợi từ việc thay đổi giá cổ phiếu của một công ty chỉ sử dụng một khoản ký quỹ nhỏ làm tiền ký quỹ.

Bắt đầu

Các Thương hiệu nổi tiếng

Giao dịch cổ phiếu của một số thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới.

Có thể tiếp cận

Sử dụng tiền gửi nhỏ như kí quỹ để giao dịch toàn bộ cổ phiếu.

Mua hoặc bán

Đầu tư để hưởng lợi từ việc giá cổ phiếu tăng hoặc giảm.

Biểu tượng Tên Trao đổi Hoa hồng Kích thước giao dịch
AAPL Apple Inc NASDAQ 0.02USD mỗi cổ phiếu 1/500
GOOG Alphabet Inc NASDAQ 0.02USD mỗi cổ phiếu 1/500
DISNEY Walt Disney Co NYSE 0.02USD mỗi cổ phiếu 1/500
BARC Barclays plc LSE 0,10% giá trị danh nghĩa 1/5000
GSK GlaxoSmithKline plc LSE 0,10% giá trị danh nghĩa 1/5000

Nhấn vào đây, để có danh sách đầy đủ các khoản chênh lệch, hoa hồng, đòn bẩy và lợi nhuận.

Ví dụ về cổ phiếu Apple

Mua 10 cổ phiếu của Apple (AAPL) @ 152.98
Giá đóng @ 174.99
Đòn bẩy: 1:5

Ký quỹ bắt buộc = Kích thước hợp đồng / Đòn bẩy $ 152,98 * 10/5 = $ 305,96 P&L = (Giá đóng - Giá mở) * Số lượng cổ phiếu (174,99 - 152,98) * 10 = $ 220,10

Ví dụ về cổ phiếu GSK

Mua 5 cổ phiếu của GSK (GSK) @ 1462
Giá đóng @ 1549
Đòn bẩy: 1:5

Ký quỹ bắt buộc = Kích thước hợp đồng / Đòn bẩy £ 1462 * 5/5 = £ 1462 P&L = (Giá đóng - Giá mở) * Số lượng cổ phiếu (1549 - 1462) * 5 = £ 435