Tất cả các khoản đầu tư đều có rủi ro và có thể dẫn đến cả lãi và lỗ. 82.44% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với INFINOX. Đặc biệt, giao dịch các sản phẩm phái sinh có đòn bẩy như Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) mang lại mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn.

Tag Archives: Australian dollar

Outlook 2020: Australian dollar

The Australian dollar has been one of the worst performers among major currencies this year due to a combination of domestic weakness and external risk factors. Voices have been rising to step up proactive policies to support the economy. Will measures be strong enough to send a signal to the markets and turn sentiment around?Continue Reading