Tất cả các khoản đầu tư đều có rủi ro và có thể dẫn đến cả lãi và lỗ. 82.44% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với INFINOX. Đặc biệt, giao dịch các sản phẩm phái sinh có đòn bẩy như Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) mang lại mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn.

Tag Archives: 外汇交易

Gold Outlook 2020

Gold has started the new year on solid footing as the price rallied above its four-month high. The list of geopolitical events seems to be growing with US-China trade war, Brexit transition, US election and renewed tensions in the Middle East. Along with muted growth across global economies high demand could push the price towardsContinue Reading